בטיחות ברפואה - הגשת תקצירים בטיחות ברפואה - הגשת תקצירים

בטיחות ברפואה - הגשת תקצירים

הנחיות להגשת תקציר:

התקציר יהיה סיכום קצר וממצה של תוכן העבודה אותה תרצו להציג

התקציר יישלח בעברית, בקובץ WORD, בהיקף של עד 300 מילים, בפונט ARIEL12

בראש התקציר יש לציין: שם העבודה, שם המציג, השותפים לעבודה ומסגרת מקצועית.

מועד אחרון להגשת התקצירים: 31.08.2017

פרטים אישיים

 

תקציר